Chinese English
Contact information

Henan Songshan Produce Co.,Ltd. 

Tel:0371-65510917
Fax:0371-65510928
E-mail:office@hnsongshan.com

Add:Henan city of Zhengzhou Province HongZhuan Road No. 84