Chinese English
重要事项披露
关于加强报关信息在公司备案的通知
[ 浏览点击:327 ] [ 发布时间:2015-10-14 ] 字体:[ ] [ 返回 ]

通          知


各业务部:

 

    由于现在各港口对不同类别进出口企业的报关要求各不相同,我公司各业务部在实际操作中提供的报关资料也不一样。目前,有些部门在报关时未事先在公司备案,直接传送电子数据进行报关,致使公司在报关业务实际发生后才知情。为加强管理,请各业务部在货物报关之前,务必将相关报关信息提前到业务服务部备案。

    特此通知

                                

                                        业务服务部